Žodynai

Uzurpavimas / uzurpatas

Uzurpavimas / uzurpatas

Perimti ir išlaikyti be teisinės valdžios. Žmogus, kuris tai daro, vadinamas pagrobėju.