Žodynai

Ištremti

Ištremti

Priversti išvykti iš šalies ar vietos oficialiu nurodymu.