Istorijos transliacijos

Kastų sistema - istorija

Kastų sistema - istorija

Arijų invazija sudarė Indijoje susiformavusios kastų sistemos pagrindą. Arijai pabrėžė šviesesnės odos užpuolikų pranašumą prieš tamsesnės odos Indijos vietines tautas.

Indijos visuomenė buvo padalinta į penkias kastas:
Brahminai: kunigų luomą. Sumažėjus jų religiniam vaidmeniui, jie tapo oficialios valdžios kasta.
Kšatrija: karių kasta. Kšatrijos klasė buvo tiesioginiai Indiją užkariavusių karių palikuonys.
Vaisya: paprastosios kastos. Paprastai trečiąją kastą sudarė pirkliai.
Sudras: sudarė didžiąją Indijos gyventojų dalį. Dauguma sudrų buvo valstiečiai, amatininkai ar kiti, dirbantys fizinį darbą.
Neliečiami: vergų ar kalinių palikuonys. Neliečiamiesiems buvo skirtas žeminantis žeminantis darbas, kurio nedarys kiti.

Kastų skirstymas Indijoje buvo beveik absoliutus. Žmonės gyveno ir mirė būdami tam tikros kastos nariai. Išskyrus retus atvejus, santuokos visada vykdavo kastos viduje.