Tautos ir tautos

Elžbietos I „Ankstyvojo gyvenimo viktorina“ - atsakymai

Elžbietos I „Ankstyvojo gyvenimo viktorina“ - atsakymai

Palyginkite savo atsakymus su pilna žemiau esančio teksto versija:

Elizabeth gimė 1533 m. Jos tėvai buvo Henris VIII ir Anne Boleyn. Jos motina buvo nukirsta galvos, kai jai buvo dveji su puse metų ir ji buvo pripažinta neteisėta. Naujoji Henrio karalienė Jane Seymour buvo geranoriška jai, tačiau ji mirė, kai Elizabeth buvo šešerių metų. Po Henriko VIII mirties 1547 m. Jį priėmė šeštoji Henriko žmona Katherine Parr, tačiau jis turėjo išvykti, nes Katherine vyras Thomas Seymour jai skyrė per daug dėmesio.

Elžbietos brolis Edvardas Anglijos religiją pakeitė į protestantizmą. Jam mirus, Elžbietos sesuo Marija tapo karaliene. Marija buvo katalikė ir įžvelgė protestantei Elžbietai grėsmę. Elžbieta buvo įkalinta.

Kai Marija mirė 1558 m., Elžbieta tapo Anglijos karaliene.

KITAS