Istorijos transliacijos

Kodėl Osmanų imperija per Pirmąjį pasaulinį karą neliko neutrali?

Kodėl Osmanų imperija per Pirmąjį pasaulinį karą neliko neutrali?

Skaitydamas internetą suprantu, kad imperija buvo siaubingos būklės. Tai buvo kelių dešimtmečių pralaimėtų mūšių, nacionalistinių sukilimų ir priešinimosi reformoms rezultatas, dėl kurio Osmanų imperija buvo originali „sergančio Europos žmogaus“ nuoroda. Sultonas Mehmedas V tai žinojo ir norėjo likti neutralus, nes iš esmės agrarinė visuomenė turėjo mažai galimybių triumfuoti prieš pramonines galias.

Tačiau kažkodėl Mehmedo patarėjai norėjo, kad jie prisijungtų prie karo. Dėl jų spaudimo Mehmedas galiausiai atsigavo. Tai mane tikrai glumina, nes atrodo, kad sultonui nėra jokios priežasties sutikti ar jo patarėjams norėti karo, kai jų padėtis buvo tokia silpna. Iš pradžių jie prieš metus Balkanų karuose buvo praradę daug ginklų ir negalėjo jų papildyti.

Ar kas nors galėtų pateikti daugiau spalvų šiuo klausimu?

REDAGUOTI: Aš jau perskaičiau „Wiki“ puslapį, bet jame tik sakoma, kad jie negalėjo likti neutralūs, o ne kodėl. Žvelgdamas į žemėlapį, abejoju, ar centrinė valdžia būtų norėjusi atidaryti kitą frontą, kai jau yra apsupta. Atsižvelgiant į tai, kad Rusijos kariuomenė tuo metu buvo prastai ginkluota, manau, kad jie mieliau būtų sutelkę dėmesį į kovą su vokiečiais.


Visų pirma, sunki Osmanų imperijos padėtis buvo ne priežastis neprisijungti prie karo, bet dažniausiai priežastis prisijungti prie jo.

Osmanų imperija įstojo į karą dėl jų puolimo prieš Rusijos laivyną, tačiau tą puolimą sprendė ne visa Vyriausybė, o karininkų grupė. Jei vyriausybė būtų visiškai kontroliavusi kariuomenę, ji būtų galėjusi juos sustabdyti. Vyriausybės silpnumas leido pokarinei frakcijai mesti imperiją į karą.

Dabar, išskyrus šį techninį dalyką, pabandykime pamatyti pagrindimą1 tos frakcijos:

 • Osmanų imperijai to neprireikėtriumfas prieš pramonines galias. Reikėjo tik padėti kai kurioms pramoninėms valstybėms (Vokietijai) laimėti kitas (Prancūzijai, JK, Rusijai)2. Atkreipkite dėmesį, kad net mažesnės valstybės (Bulgarija, Rumunija) prisijungė prie karo, kai atrodė, kad atoslūgis buvo palankus.

 • Nuo Krymo karo Osmanų imperija išlaikė nepriklausomybę (net ir didžiosios Europos dalies kainos sąskaita) dėl jėgų pusiausvyros Europoje. Karas ketino sugriauti tą jėgų pusiausvyrą, o imperija vis dar buvo per silpna, kad atsispirtų tam, kas laimėtų karą, jei norėtų perimti sąsiaurį (Rusija) arba atimti Iraką ar Palestiną (JK) ar dar blogiau. Neutralumas taip pat turėjo savo riziką.

 • Apie tai, kurią pusę pasirinkti, buvo gana aišku.

  • Šimtmečius Rusija siekė išėjimo į Viduržemio jūrą per Bosforą; Anksčiau Prancūzija ir (daugiausia) Jungtinė Karalystė tam priešinosi kaip didžiojo žaidimo dalis, tačiau dabar jos buvo kartu su Rusija.

  • JK rėmė Egiptą, kuris buvo buvusi Osmanų provincija, taip pat įsitvirtino Kuveite.

  • OTOH, nei Vokietija, nei Austrija-Vengrija neturėjo jokio tikslo, kuris paveiktų Osmanų imperiją (daugiausia dėmesio skiriant Rusijai ir anglų bei prancūzų kolonijoms). O santykiai su Vokietija buvo geri dėl ekonominių ir karinių mainų.

  • 1914 m. Rudenį vokiečiai smarkiai sumušė rusus prie Mozūrų ežerų ir Tanenbergo ir užėmė didelę dalį labiausiai išsivysčiusių Prancūzijos regionų. Šūkiu „šis karas baigsis iki Kalėdų“ vis dar buvo tikima ir atrodė, kad vokiečių pergalė, jei ne neišvengiama, labai tikėtina.

Ir, sąžiningai, Osmanų imperija pati to blogo nepadarė. Nors kai kuriems iš jų padėjo pernelyg didelis Antantės karininkų ir politikų pasitikėjimas, osmanai savo priešams (Gallipoli, Kut) padarė rimtų pralaimėjimų. Ji prarado dalį Rusijos ir Didžiosios Britanijos armijų, tačiau beveik iki karo pabaigos kovojo ir priešinosi.


1 Dažnai yra ir kitų motyvų (pvz., Vidaus politika), ne visi visiškai racionalūs (asmeninės ir organizacinės varžybos, išankstinės nuostatos ir pan.), Kurie taip pat gali turėti įtakos sprendimų priėmimui, tačiau juos sunkiau nustatyti.

2 Kaip sakė Mussolini, paskelbęs karą Prancūzijai ir JK, nepaisant to, kad buvo visiškai nepasiruošęs: „Man reikia tik kelių tūkstančių žuvusiųjų, kad galėčiau sėdėti taikos konferencijoje kaip kovotojas“. Ir jei esate laimėtojų pusėje, tai nėra taip absurdiška, kaip skamba (Rumunija buvo visiškai nugalėta, tačiau vėliau jai buvo suteiktas didelis teritorinis laimėjimas).


Machiavelli filme „Princas“ manė, kad jei būtų du galingi kovotojai ir jūs neprisijungtumėte prie vieno iš jų, galų gale taptumėte „nugalėtojo grobiu“. Jei pasirinksite pusę ir ji laimės, pasidalinsite grobiu. Jei jūsų pusė pralaimi, „jūs tampate pralaimėto likimo, kuris gali vėl pakilti, palydovais“. Dar svarbiau, kad Turkija buvo strategiškai patogioje padėtyje, nes galėjo pasiūlyti arba neleisti patekti į Rusiją per Dardanelius, ir tai buvo visas jai reikalingas „ginklas“.

Prasidėjus karui, britai ir rusai buvo toje pačioje pusėje, Turkija draskėsi tarp istorinio draugiškumo Britanijai ir tradicinės neapykantos Rusijai. Jis iš esmės buvo neutralus Vokietijos atžvilgiu ir nepasitikėjo austrais ir italais. Tačiau Italija negarbino savo sąjungos su Vokietija (o vėliau prisijungė prie britų pusės), o Austrija kovojo su rusais, o kartais „mano priešo priešas yra mano draugas“.

Vokiečiai atrodė laimėję, kai Turkija 1914 m. Spalio pabaigoje įstojo į karą. Prieš sustoję prie Paryžiaus vartų, jie lenktyniavo per šiaurės Prancūziją. Rytuose jie ką tik papjovė dvi Rusijos armijas netoli Tanenbergo ir Mozūrų ežerų.

„Paskutinis lašas“ palietė Turkijos karinį jūrų laivyną, kuris iki šiol buvo priblokštas britams, nes daugiausia naudojo britų statytus laivus. Karinio jūrų laivyno ministras, vardu Winstonas Churchillis, sulaikė du mūšio laivus, kuriuos Turkija įsigijo savo reikmėms. Vokiečiai išsiuntė du mažesnius laivus, vieną iš jų - mūšio kryžiuočių, pabėgo iš Austrijos uostų, per Viduržemio jūrą į Konstantinopolį, ir padovanojo juos turkams naudoti prieš rusus Juodojoje jūroje. Šis paskutinis veiksmas nukreipė visuomenės nuomonę į vokiečių pusę ir paskatino Turkiją įsitraukti į karą Vokietijos pusėje.


Osmanų imperija Pirmajame pasauliniame kare

Osmanų imperija atėjo į Pirmąjį pasaulinį karą kaip viena iš centrinių valstybių. Osmanų imperija į karą įstojo 1914 m. Spalio 29 d. Įvykdžiusi netikėtą išpuolį Rusijos Juodosios jūros pakrantėje, o Rusija į tai atsakė 1914 m. Lapkričio 5 d. Paskelbusi karą. Osmanų pajėgos kovojo su Antante Balkanuose ir Pirmojo pasaulinio karo Artimųjų Rytų teatre Osmanų imperijos pralaimėjimas kare 1918 m. Buvo labai svarbus galutiniam imperijos likvidavimui 1922 m.


Kodėl Konstantinopolis nebuvo sugrįžęs į Graikiją po to, kai Osmanų imperija pralaimėjo Pirmąjį pasaulinį karą?

Paprastai žemės pasikeitimai buvo didelių karų, ypač šio, rezultatas. Ir atsižvelgiant į tai, kad Graikija palaikė sąjungininkus, kodėl jie nebandė atgauti miesto kontrolės po Pirmojo pasaulinio karo? Ar jie kada nors sunkiai užsiėmė lobistais, bandydami tai įtraukti į sutartį? Kokie kiti veiksniai turėjo įtakos žemės pokyčiams svarstant Graikiją karo pabaigoje?

Jie bandė gauti didesnę Turkijos dalį, tačiau po Pirmojo pasaulinio karo Turkijos nepriklausomybės kare turkai juos sumušė. Buvo sudaryta nauja sutartis ir nustatytos šiuolaikinės sienos. IIRC, taip pat buvo didelis gyventojų perkėlimas, kai etniniai graikai ir turkai buvo keičiami tarp šalių.

taip 1927 m. gyventojų mainai, milijonai žmonių migravo

Konstantinopolis buvo paverstas demilitarizuota „neutralia“ zona, kurią prižiūrėjo nominali Antantės, bet iš tikrųjų daugiausia tik britai. Kadangi miestas buvo toks svarbus kontroliuojant Bosforo sąsiaurį ir Juodąją jūrą, o ypač britams - visą regiono prekybą ir prekybą, jie manė, kad per daug rizikinga miesto valdymą perduoti vienai šaliai.

Be to, Graikija nebuvo pati norinčiausia ar entuziastingiausia Antantės narė. Iš pradžių jie buvo neutralūs ir norėjo išlikti tokie, ir atsisakė padėti Antantei Dardanelių kampanijoje 1915 m. Niekas nenorėjo pasistengti apdovanoti juos tokiu didžiu prizu kaip Konstantinopolis.

Norėčiau šiek tiek papildyti komentarus apie Graikiją Pirmojo pasaulinio karo metu: padėtis buvo sudėtinga. Graikijos karalius Konstantinas simpatizavo centrinėms valstybėms. Jis buvo išsilavinęs Vokietijoje ir buvo Kaiserio svainis. Graikijos ministras pirmininkas Venizelos palaikė Antantę ir norėjo prie jų prisijungti prasidėjus karui. Tačiau karalius Konstantinas primygtinai reikalavo, kad Graikija liktų neutrali, nebent ją užpultų Turkija.

1915 metais Venizelos sutiko su Antantės prašymais, kad Graikija padėtų Dardanelių kampanijoje ir padėtų jiems paremti Serbiją. Tačiau karalius atsisakė eiti kartu ir pareikalavo ministro pirmininko atsistatydinimo. Pro-royalist vyriausybė perėmė, bet Venizelos laimėjo kitus rinkimus, remdamasis intervencija. Karalius Konstantinas neskubėjo paprašyti Venizelos suformuoti vyriausybę.

Vėliau šiais metais kilo nauja krizė. Bulgarija ruošėsi stoti į karą prieš Serbiją. Venizelosas patvirtino, kad Graikija buvo įpareigota padėti Serbijai tokiu atveju. Karalius Konstantinas taip griežtai prieštaravo, kad Venizelos atsistatydino, o karalius dar kartą pasikliovė pro-royalistiniais politikais, kad sudarytų administraciją, tačiau nesugebėjo sutrukdyti Didžiajai Britanijai ir Prancūzijai užimti Saloniką, nors ir ne laiku neleido Serbijai užkariauti jos priešų.

Graikija įžengė į politinio nestabilumo ir virto pilietinio karo laikotarpį. Šiuo metu Konstantinas buvo atvirai vokiškas, o Venizelis suformavo laikinąją vyriausybę ir pradėjo kurti savo kariuomenę. Tarp karalių ir sąjungininkų galių kilo įtampa, kuri 1917 m. Viduryje privertė Konstantiną atsisakyti sosto ir išeiti į tremtį.

Įtampa tarp prorialistinių ir anti-royalistinių pajėgų išliko, tačiau Venizelos pajėgos buvo išplėstos ir dalyvavo paskutinėje 1918 m. Puolime Salonikų fronte, išstūmusioje Bulgariją iš karo.

Tai tik miniatiūros eskizas, bet, tikiuosi, duoda tam tikrų užuominų, kodėl sąjungininkai nesiryžo perduoti tokios strateginės vietos tokiai audringai šaliai, net jei pabaigoje graikai sugebėjo pasirinkti laimėjusią pusę kare.


WI: Italija ir Osmanų Turkija Pirmojo pasaulinio karo metu išlieka neutralios - kam tai labiausiai naudinga?

Nesu tikras. Nei Austrija-Vengrija, nei Rusija neatstums daugumos savo vyrų. Kol sąsiauriai yra atviri, rusai turi tam tikrų pranašumų. Bet jei Vokietija ir toliau juos spardys, greičiausiai laimės centrinės valstybės.

Beje, jokia Osmanų imperija nereiškia, kad nėra Bulgarijos tarp centrinių valstybių. Bulgarai norėjo bet kokia kaina išvengti naujo karo su Osmanų imperija, o tai greičiausiai įvyks dėl Vakarų Trakijos. Jei Bulgarija vis dar prisijungs prie centrinių valstybių, galite būti tikri, kad Osmanų imperija prisijungs prie Antantės.

Afroditė

Amerikiečiai per Mandžiūrijos karą Japoniją aprūpino rusiškais gabaritais. Iki vasario revoliucijos jiems liko 30 mėnesių, daugiau nei pakankamai laiko

Importas per sąsiaurį žymiai sutrumpintų linijas, palyginti su Arkangelu ir Vladivostoku

Rusai iš aukso išėjo iš aukso. Rezervuose yra apie 2 milijardus rublių. Jie taip pat galėjo skolintis anglo-prancūzų metodu

Lokomotyvas kainavo apie 15 000 rublių. Prieš karą jie turėjo po ranka apie 20 000, tad jų padvigubinimas kainuotų tik 300 mln

Didžiąją Italijos prekių dalį sudarė importas, už kurį sumokėjo britai ir prancūzai. Nėra jokios priežasties, kad jie nesiunčia jų į Rusiją

Ponas Laimingas

Dabar aš tai tiesiog išmetu, nes jau senokai tai nagrinėjau, bet maniau, kad Rusijos nesugebėjimas išlaikyti savo armijos ir gyventojų tinkamai ginkluotas ir atitinkamai maitinamas buvo dėl savo logistinės sistemos, kuri neturėjo galimybių atlikti abiejų ir taip buvo priblokštas ir ne dėl to, kad neturėjo pakankamai atsargų, reikėjo laiku gauti tas jos pagamintas atsargas į reikiamas vietas.

Dabar aš nesiginčiju, kad sąsiaurio atidarymas nebūtų Rusijos imperijos palaima, bet įdomu, ar tai turėtų tokį didelį poveikį, kaip kai kurie mano. ypač su Austrija, kuriai nereikėjo sutelkti dėmesio į tris frontus.

„ArtosStark“

RMcD94

Ištrintas narys 94680

Oberdada

Gilduotas amžiusNostalgija

Bobas Pitsburge

Ponas Laimingas

500 tūkstančių karių? Ar/ar žiemos įrangos ir (arba) tranšėjų karo medžiagų trūkumas gali būti paaiškinimas? Tačiau abi šios problemos atrodytų labai trumpalaikės kliūtys.

Tačiau aš taip pat mačiau daugybę BEF kietiklių nuotraukų Prancūzijoje, aišku, iš tolimiausių Sandraugos kampelių, įskaitant Indijos subkontinentą. Ir tik šį rytą (kai tyrinėjau „Rusijos geležinkelio“ klausimą) aš aptikau etninio kinų geležinkelio padalinio, iškraunančio geležinkelio vagoną Prancūzijoje, kaip BEF dalį, nuotrauką. Taigi kai kurie Indijos armijos daliniai akivaizdžiai išvyko. Galbūt tai yra gera tema atskiroms diskusijoms.

Xsampa

„ArtosStark“

500 tūkstančių karių? Ar/ar žiemos įrangos ir (arba) tranšėjų karo medžiagų trūkumas gali būti paaiškinimas? Tačiau abi šios problemos atrodytų labai trumpalaikės kliūtys.

Tačiau aš taip pat mačiau daugybę BEF kietiklių nuotraukų Prancūzijoje, aišku, iš tolimiausių Sandraugos kampelių, įskaitant Indijos subkontinentą. Ir tik šį rytą (kai tyrinėjau „Rusijos geležinkelio“ klausimą) aš aptikau etninio kinų geležinkelio padalinio, iškraunančio geležinkelio bėgį Prancūzijoje, kaip BEF dalį, nuotrauką. Taigi kai kurie Indijos armijos daliniai akivaizdžiai išvyko. Galbūt tai yra gera tema atskiroms diskusijoms.

Indijos armija galėjo ir turėjo tiekti karius Vakarų frontui. Tačiau buvo priežastis, kodėl jie nebuvo ten visą karą. Tranšėjose susidėvėjimo greitis buvo didelis, o pakeitimo sistema buvo mažesnė nei ideali. Indijos karių atveju tai sukėlė problemų. Indijos armijos daliniai dažnai buvo atskirti kultūriškai, o kartais ir geografiškai. Tačiau atnešti pakaitalai dažnai buvo paimami iš bet kurio padalinio, kuris galėtų jų pasigailėti. Tikimasi, kad Indijos kariuomenės karininkai žinos savo karius ir dažnai kalbės ta kalba bei supras jų papročius. Tačiau pareigūnų pavaduotojai dažniausiai buvo paimti iš artimiausio šaltinio (Didžiosios Britanijos) ir turėjo mažai ryšių ar supratimo apie jiems pavaldžius karius. Tai kartu sunaikino moralinius vienetus. Jie taip pat nebuvo taip gerai susipažinę su įranga, nes jiems pirmą kartą buvo išduoti „Lee-Enfields“, kai jie atvyko į Prancūziją ir beveik neturėjo prisegtos artilerijos ir mažai drabužių šaltu oru. 1915 m. Spalio mėn. Jie buvo pašalinti iš fronto. Nors kavalerijos daliniai buvo palikti už linijų, kad būtų pasirengę neabejotinai artėjančiam proveržiui. Kartais jie būtų dislokuoti kaip pėstininkai, tačiau dėl savo tvirtumo kiekvienas skyrius galėjo apimti tik brigados dydžio frontą.

Tikriausiai būtų galima išspręsti visas šias problemas, jei būtų skiriamas tinkamas dėmesys, tačiau atsižvelgiant į tai, kiek laiko užtruko britų pakeitimo sistema, ji greičiausiai būtų užtrukusi, kol ji būtų pastebėta.

Coulsdon Eagle

Indijos armija galėjo ir turėjo tiekti karius Vakarų frontui. Tačiau buvo priežastis, kodėl jie nebuvo ten visą karą. Apkasų greitis buvo didelis, o pakeitimo sistema buvo mažesnė nei ideali. Indijos karių atveju tai sukėlė problemų. Indijos armijos daliniai dažnai buvo atskirti kultūriškai, o kartais ir geografiškai. Tačiau atnešti pakaitalai dažnai buvo paimami iš bet kurio padalinio, kuris galėtų jų pasigailėti. Tikimasi, kad Indijos kariuomenės karininkai žinos savo karius ir dažnai kalbės šia kalba bei supras jų papročius. Tačiau pareigūnų pavaduotojai dažniausiai buvo paimami iš artimiausio šaltinio (Didžiosios Britanijos) ir turėjo mažai ryšių ar supratimo apie jiems pavaldžius karius. Tai kartu sunaikino moralinius vienetus. Jie taip pat nebuvo taip gerai susipažinę su įranga, nes jiems pirmą kartą buvo išduoti „Lee-Enfields“, kai jie atvyko į Prancūziją ir beveik neturėjo prisegtos artilerijos ir mažai drabužių šaltu oru. 1915 m. Spalio mėn. Jie buvo pašalinti iš fronto. Nors kavalerijos daliniai buvo palikti už linijų, kad būtų pasirengę neabejotinai artėjančiam proveržiui. Kartais jie būtų dislokuoti kaip pėstininkai, tačiau dėl savo tvirtumo kiekvienas skyrius galėjo apimti tik brigados dydžio frontą.

Tikriausiai būtų galima išspręsti visas šias problemas, jei būtų tinkamai atkreiptas dėmesys, tačiau atsižvelgiant į tai, kiek laiko prireikė Britanijos pakeitimo sistemai, kad ji išgaruotų, greičiausiai prireikė šiek tiek laiko, kol indėnų sistema buvo pastebėta.

 1. Indijos karių mitybos reikalavimai labai skyrėsi nuo Britų salų mitybos poreikių, iš dalies dėl religinių priežasčių, bet taip pat ir dėl skirtingų pagrindinių maisto produktų, todėl prie Lamanšo pridedate antrą, net trečią, skirtingą atsargų dalį. bet kokiu atveju, kaip ryžiai, gauti iš tolimesnės imperijos.
 2. Jei manote, kad numeris 1) yra per daug kariuomenės ir jie visi be vargo gali valgyti tą patį, ką ir likusi imperijos kariuomenė, tada jūs, žinoma, niekada negirdėjote apie 1857 m. Indijos maištą! Atmetus karinės drausmės klausimą, Indijos armija sudarė sandorą su savo kariuomene (kaip ir Didžiosios Britanijos armija), o vyrų religinių įsitikinimų nesilaikymas būtų rimtas reikalas.
 3. IIRC, be abejo, Mesopotamijos kampanijos pradžią vykdė Indijos vyriausybė, t. Y. Generalgubernatorius - iš dalies dėl tiekimo situacijos. Nesu tikras, kur ir kada buvo nubrėžta (ar pašalinta) skiriamoji linija.

Naraikas

Aš visiškai tikiu, kad Indijos armija galėtų veikti Vakarų fronte, tačiau tai būtų komplikacija.

Mūsų laiko juostoje buvo lengviau nesijaudinti, nes buvo dar vienas frontas. Pasaulyje, kur osmanai buvo neutralūs, jie būtų tai valdę.

Jiems reikėjo padaryti keletą dalykų. Maisto tiekimas, organizavimas ir papildymas. Tai nebūtų sklandu, bet galų gale jie sugebėtų.

„ArtosStark“

IIRC linija buvo aplink Bagdadą. Mesopotamiją daugiausia tvarkė Indijos ekspedicinės pajėgos D, o Europa buvo IEF A. Ir teatro vadai iš pradžių atsakė Indijos armijos, o ne Karo tarnybos vadovui. Nors manau, kad po Kuto žlugimo karo tarnyba susidomėjo daug aktyviau.

Liucijus Verusas

 1. Indijos karių mitybos reikalavimai labai skyrėsi nuo Britų salų mitybos poreikių, iš dalies dėl religinių priežasčių, bet taip pat ir dėl skirtingų pagrindinių maisto produktų, todėl jūs pridedate antrą, net trečią, skirtingą tiekimo grandinę per Lamanšo kanalą. bet kokiu atveju, kaip ryžiai, gauti iš tolimesnės imperijos.
 2. Jei manote, kad numeris 1) yra per daug kariuomenės ir jie visi be vargo gali valgyti tą patį, ką ir likusi imperijos kariuomenė, tada jūs, žinoma, niekada negirdėjote apie 1857 m. Indijos maištą! Atmetusi karinės drausmės klausimą, Indijos armija sudarė sandorą su savo kariuomene (panašiai kaip tai padarė Britanijos armija), o vyrų religinių įsitikinimų nesilaikymas būtų rimtas reikalas.
 3. IIRC, be abejo, Mesopotamijos kampanijos pradžią vykdė Indijos vyriausybė, t. Y. Generalgubernatorius - iš dalies dėl tiekimo situacijos. Nesu tikras, kur ir kada buvo nubrėžta (ar pašalinta) skiriamoji linija.

Jūs nepastebite didžiulės priežasties, dėl kurios jie juos atsiuntė, tai nereiškia, kad vien indai kovotų kartu su BEF, kaip tai darė 1915 m. lygus baltam žmogui. Kodėl jie gali manyti, kad gali valdyti save, o ne mūsų geranorišką nekompetentingą ir pelningą britų valdžią, jūs manote, kad tai buvo tiesiog nesugebėjimas gaminti halalų maisto, ignoruojant tikrąsias indėnų nuoskaudas dėl britų nuskurdimo ir pančių.

Aš visiškai tikiu, kad Indijos armija galėtų veikti Vakarų fronte, tačiau tai būtų komplikacija.

Mūsų laiko juostoje buvo lengviau nesijaudinti, nes buvo dar vienas frontas. Pasaulyje, kur osmanai buvo neutralūs, jie būtų tai valdę.

Jiems reikėjo padaryti keletą dalykų. Maisto tiekimas, organizavimas ir papildymas. Tai nebūtų sklandu, bet galų gale jie sugebėtų.

Jie tai padarė, jie tiesiog išėjo iš kelio, kad jų netreniruotų, neįrengtų ar dislokuotų efektyviai.

„Indijos ekspedicijos pajėgos A, kurių 150 000, nusileido Marsalyje 1914 m. rugsėjo 30 d., praėjus vos šešioms savaitėms po karo paskelbimo, jos buvo perkeltos į„ Ypres Salient “ir dalyvavo La Bassée mūšyje 1914 m. spalio mėn. 1915 m. kovo mėn. Divizija (pasirinkta iš kovos ir „sekos“, neduok Dieve, britai, verbuoti iš visos Indijos, o ne tik jų rasinę logiką atitinkanti etninė priklausomybė), buvo pasirinkta vadovauti puolimui Neuve Chapelle mūšyje. Ekspedicijos pajėgoms trukdė nepakankamai susipažinti su nauja įranga (pagal dizainą jie bent jau mano, kad yra lygūs ir susipažįsta su pažangiais ginklais sukilti), tik atvykę į Prancūziją jiems buvo išduoti „Lee – Enfield“ šautuvai ir jie beveik neturėjo artilerijos. , remdamiesi savo kaimyninio korpuso parama, kai jie yra fronto linijoje. & quot

Taip pat rasistinės ir kolonijinės politikos reikalas buvo nemokyti Indijos karininkų, o vietoj to paskirti jiems arogantiškus ir rasistinius britų karininkus. Apskritimo logika yra ta, kad indai nėra rasiškai tinkami vadovauti, matyt, nes trūksta gerų Indijos karininkų ir britų jausmų, todėl jie neturėtų būti mokomi vadovauti ir uždrausti vadovauti švietimui ar paaukštinimui.

Įsivaizduokite, kad išmesite kelis milijonus potencialių naujokų, nes jie yra teisingai paranojiškas dviejų veidų engėjas, norintis išnaudoti Indiją, bet priversti ją kovoti ir už juos. kaip tinkami balti vyrai, kad jie mirtų), nes jie turėjo daugiau pretenzijų pažadėti arabams nepriklausomybę ir taip pat ketino juos atremti po karo dėl naftos ir daugiau kolonijų.

Coulsdon Eagle

Jūs nepastebite didžiulės priežasties, dėl kurios jie juos atsiuntė, tai nereiškia, kad vien indai kovotų kartu su BEF, kaip tai darė 1915 m. lygus baltam žmogui. Kodėl jie gali manyti, kad gali valdyti save, o ne mūsų geranorišką nekompetentingą ir pelningą britų valdžią, jūs manote, kad tai buvo tiesiog nesugebėjimas gaminti halalų maisto, ignoruojant tikrąsias indėnų nuoskaudas dėl britų nuskurdimo ir pančių.


Jie tai padarė, jie tiesiog išėjo iš kelio, kad jų netreniruotų, neįrengtų ar dislokuotų efektyviai.

„Indijos ekspedicijos pajėgos A, kurių 150 000, nusileido Marsalyje 1914 m. rugsėjo 30 d., praėjus vos šešioms savaitėms po karo paskelbimo, jos buvo perkeltos į„ Ypres Salient “ir dalyvavo La Bassée mūšyje 1914 m. spalio mėn. 1915 m. kovo mėn. Divizija (pasirinkta iš kovos ir „sekos“, neduok Dieve, britai, verbuoti iš visos Indijos, o ne tik jų rasinę logiką atitinkanti etninė priklausomybė), buvo pasirinkta vadovauti puolimui Neuve Chapelle mūšyje. Ekspedicijos pajėgoms trukdė nepakankamai susipažinti su nauja įranga (pagal konstrukciją jie bent jau mano, kad yra lygūs ir susipažįsta su pažangiais ginklais sukilti), jiems atėjus į Prancūziją buvo išduoti „Lee – Enfield“ šautuvai ir jie beveik neturėjo artilerijos , remdamiesi savo kaimyninio korpuso parama, kai jie yra fronto linijoje. & quot

Taip pat rasistinės ir kolonijinės politikos reikalas buvo nemokyti Indijos karininkų, o vietoj to paskirti jiems arogantiškus ir rasistinius britų karininkus. Apskritimo logika yra ta, kad indai nėra rasiškai tinkami vadovauti, matyt, nes trūksta gerų Indijos karininkų ir britų nuojautos, todėl jie neturėtų būti mokomi vadovauti ir uždrausti vadovauti švietimui ar paaukštinimui.

Įsivaizduokite, kad išmesite kelis milijonus potencialių naujokų, nes jie yra teisingai paranojiškas dviejų veidų engėjas, norintis išnaudoti Indiją, bet priversti ją kovoti ir už juos. kaip tinkami balti vyrai, kad jie mirtų), nes jie turėjo daugiau pretenzijų pažadėti arabams nepriklausomybę ir taip pat ketino juos atremti po karo dėl naftos ir daugiau kolonijų.

Galbūt jūs teisus, kad noras kovoti su „balto žmogaus“ karu Vakarų fronte turėjo įtakos sprendimui, nors aš niekada neskaičiau nieko, kas tai patvirtintų. Indai ir toliau kovojo kartu su britų ir ANZAC kariuomene Palestinoje ir Mesopotamijoje.

Jūsų paskutinė mintis yra tai, ką aš iškėliau anksčiau - kodėl britai nepasinaudojo (ar net neplanavo) panaudoti potencialios visiškai mobilizuotos Indijos darbo jėgos, ypač kai 1917 m. Pabaigoje / 1918 m. batalionai ir brigadų sumažinimas iki 3 pėstininkų batalionų. Būtent tada aš tikiu, kad idėja rengti ir apginkluoti tiek daug Radžo dalykų galėjo realistiškiau pamatyti sprendimą, atitinkantį jūsų pastabas.


Ar Osmanų imperija išliktų ir šiandien, jei jie tiesiog nepatektų į Pirmąjį pasaulinį karą?

Ar osmanai sugebėtų sukurti „otomanų“ tautinę tapatybę, kad atgrasytų arabų nacionalizmą?

Ar jie galėtų naudoti islamą kaip klijus tautai suvienyti?

Jei jie nebūtų dalyvavę Pirmajame pasauliniame kare, ar jie būtų sutriuškinę Saudo Arabiją ir į imperiją įtraukę likusią Arabiją?

Ar jie būtų pasaulinė ekonominė supervalstybė dėl didžiulio naftos kiekio jų teritorijoje?

Ar būtų jų vardas, jei jie išliktų iki šių dienų? Ar vis dar Osmanų imperija? Osmanų Respublika? Osmanų Islamo Respublika?

Catspoke

Daug kas priklausys nuo Pirmojo pasaulinio karo. Jei ne karas, o gal ankstyva Antantės pergalė (tikriausiai tikėtina, kad kare nėra Osmanų imperijos).

Tarkime, kad Rusija yra nepažeista ir stipri (labai tikėtina, jei sąsiauriai būtų atviri prekybai per trumpą karą arba jei nebūtų karo):

Manau, kad krizės akimirka gali įvykti bet kada 1916 m. Ar vėliau, tikriausiai 20 -ojo dešimtmečio pradžioje. Rusijos Juodosios jūros laivynas dabar yra gana didelis, daug naujų mūšio laivų, didelių naikintojų, naujų kreiserių.
Rusijos geležinkelių tinklas buvo patobulintas.
Rusijos oro pajėgos yra labai geros (turėjo labai gerą orlaivių pramonės OTL)

a) Armėnijoje ar Kurdistane atsitinka incidentas.
b) „Otomanai“ reaguoja, gal net per daug, žmonės mirę.
c) Rusija reikalauja įsikišimo. Populiari nuomonė Europoje yra jų pusėje.
d) Anglija nėra suinteresuota Rusijos sąsiaurio kontrolės, tačiau nenori pabloginti santykių su Rusija.
e) jie eskizuoja sandorį. Rusija užima visą Armėniją, Kurdistaną, britai paima Palestiną ir Jordaniją bei Pietų Iraką. Prancūzai nori patekti, yra nupirkti kartu su Sirija. (iš esmės tam tikru momentu euro galios daro osvanais Sevresą).

Geriausias osmanų rezultatas, apie kurį užsimenate, yra tai, kad euro galios išlieka subalansuotos ir atsargios. Nesant Pirmojo pasaulinio karo scenarijaus, Vokietija išlieka stipri ir nori paremti osmanus nuo Rusijos grėsmių. Galų gale osmanai yra pakankamai stiprūs, kad pašalintų išorinę įtaką (naftos atradimas, geležinkelių užbaigimas). Net ir šiuo atveju manyčiau, kad Didžioji Britanija norėtų likusią Arabijos pusiasalio dalį išlaikyti nepriklausomą. Politiškai neįsivaizduojama, kiek laiko veiks dabartinė vyriausybė, bet manau, kad bet kuri Osmanų vyriausybė norėtų išlaikyti imperiją.

Tačiau jei Vokietija susilpnėtų pralaimėjusio karo metu, rusai beveik neabejotinai bandytų nuginkluoti osmanus, britai būtų išmintingi bandyti sugrąžinti osmanus, bet gali nesugebėti suteikti reikiamos pagalbos, todėl gali tekti sumažinti geriausia, ką ji gali, kad užtikrintų Persijos įlankos naftą ir atitolintų sieną nuo Sueco kanalo.

Onkelis Vilis

Kaip alternatyva aukščiau aprašytiems scenarijams, dar viena įdomi situacija būtų ankstyva centrinių valstybių pergalė 1914 m. Įvedus kažką panašaus į „rugsėjo programą“, Prancūzija ir Rusija per trumpą laiką neutralizuojamos. Berlyno-Bagdado geležinkelis tikriausiai baigtas, o vokiečiai nafta Mesopotamijoje (OTL Irake) gamina panašiai kaip britai kaimyniniame Irane. Nors osmanai trumpuoju ar vidutiniu laikotarpiu džiaugtųsi naftos pinigais, nes tai leidžia jiems modernizuotis, vėliau jie galbūt norės iš naujo derėtis dėl tų nuolaidų, kurias suteikė vokiečiams. Klausimas, ar vokiečiai leis. Revanšistinės Rusijos ir (arba) Prancūzijos akivaizdoje jie gali. Rusija, patyrusi tik trumpą karą, po kurio sekė 1905 m. Revoliucijos analogas, ilgainiui taps labai stipri.

Kalbant apie islamo naudojimą šaliai suvienyti, jie galėtų, bet tai vis tiek būtų gana liberalus islamas, palyginti su Saudo Arabija ar šiuolaikiniu Iranu. Nematau, kad jie tiesiogiai įtrauktų Arabiją, atsižvelgiant į britų prieštaravimus, tačiau jie galėtų paremti hašemitus prieš Saudo Arabiją (ir būtų puiku, jei jiems tai pavyktų). Kai nafta yra jų kontroliuojama, tampant pasauline ekonomine galia, joms tinkamomis aplinkybėmis neabejotinai galima pasiekti. Kalbant apie pavadinimą, aš nesuprantu, kodėl jis turėtų pasikeisti.

Anarchas Dipsodų karalius

Tikriausiai ne.
Pirma, 1914 m. OE buvo etniškai nestabili, jame buvo labai daug nepatenkintų gyventojų: graikai, armėnai, kurdai, arabai.

Antra, to laikotarpio monarchijos išgyvena prastai. Iš 16 Europos monarchijų 8 išgyvena (viena po ilgo tarpukario). Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje buvo 11 monarchijų, dabar yra 7. (3 buvo įsteigti po 1914 m. Aš JAE priskaičiuoju kaip 1 monarchiją.)

Sultonas 1914 m. Nebuvo apdovanotas, ir nė vienas iš jo galimų įpėdinių nebūtų buvęs daug geresnis - tai yra, nesukeliantis jokio tradicinio lojalumo jausmo net tarp turkų.

Taigi per pirmąjį ar antrąjį didelį politinį sukrėtimą monarchija būtų panaikinta ir per 105 metus jų būtų buvę kelios.

„SavoyTruffle“

Negalima garantuoti osmanų išlikimo ar dar ko nors, bet ar tai nebuvo priežastis, kodėl Europos monarchijos žlugo, nes visos centrinės valstybės buvo monarchijos, o vidinės revoliucijos iš esmės užbaigė Antantės pradėtą ​​darbą? Žinoma, Rusija turėjo savo iššūkių.

Kita vertus, jūs turite monarchijas, kurios buvo panaikintos dėl priežasčių, visiškai nesusijusių su nė vienu pasauliniu karu, pavyzdžiui, Portugalija ir Graikija.

Galba Otho Vitelius

Liqmadiqkhan

Karelų

Sendô

Gurgu

Nors tiesa, kad osmanai nuo Napoleono karų buvo labai nestabilūs, taip pat tiesa, kad jie pamažu bandė atnaujinti valstybės biurokratiją ir valdymą (visi Janisariai buvo nužudyti).
Pirmojo pasaulinio karo metu neutrali osmanų imperija daro karą labai skirtingą:
- vokiečiai ir austrai išsiuntė turkams šlamšto atsargų, be jų jie tikriausiai labiau priešinsis arba darys geriau (ypač vokiečiai)
-Bulgaria might stay neutral as well, they joined after Gallipoli failed thinking the German/Austrian army were stronger, without this battle they might even join the entente since Russia was pressing for a revise of the Macedonian borders. if Bulgaria joins the entente Romania will join even earlier then OTL and might even avoid it's ridiculous defeat( OTL Bulgarian troops lead by mackensen crushed them). Also Bulgaria joining the entente an Romania as well will open a small resupply line for Russia through the Alexandropolis port in the Aegean sea. Also greece stay full neutral.
-If option 2 is true than the CP are encircled, so option 1 will make only bloodier their surrender but the 2 empires are doomed so ( a very BIG) maybe both surrenders earlier ( so did Austria in 1917 and germany almost after as it was obvious the loss).

the entente victory with this options make versailles different with this events:
-No USA in the war( the war end before they join)
-France is even more arrogant so even more harsh on Germany and Austria
-no Wilson point of auto-determination or secret pact declared null

 1. Germany looses elsass-lothrigen and Saarland while all Rhine is under British/french control
 2. Bulgaria gain southern Dobruja, Pirot and 3/4 of macedonia
 3. Serbian takes Bosnia,Croatia,Montenegro and Slovenia( same event as OTL) but is forced to give Istria and a part of Dalmatia to Italy( thus not happy because want ALL of Dalmatia especially Dubrovnik now in Serbian hands. the Montenegrin Royalty is opposing even more the karadorcevic and go in exile in Bulgaria or Italy( related to both through the Savoy marriage policy)
 4. Romania takes only Transylvania and gives back Southern dobruja to Bulgaria, population transfer between northern and southern part of the region.
 5. Russia take all of Poland region including Prussia ending the war earlier delays a revolution
 6. AH explodes as OTL except the polish regions going to Russia.
 7. German colonies splitted between England,France,Belgium,Italy,Japan. Italy takes Togoland and half Namibia which trades both for full control over the African Horn( eritrea and Somalia melted). the rest is splitted as OTL.
 8. No Nations league
 1. OE is still a mess but the first reform are made up with a big rail improvement( Constantinople-Baghdad railroad completed) also small autonomy is given to each region thus lowering the instability.
 2. Italy no Vittoria mutilata so Mussolini,Balbo and friends have less support
 3. Bulgaria is facing a victory rather than a defeat and minor project as the iron mines and the railroad Sofia-Alexandropolis is completed, also the small Macedonian identity doesn't form but everyone identifies as Bulgarian
 4. Russia ethnic rebellions will happen( especially polish and now German) and the incapacity of the tsar is evident, the problem of a Heir is Faced.
 5. Germany has even worse Bitter lose and even worse economy than OTL.
 1. Third Balkan war(1919-1920). Italy and Bulgaria(with Montenegrin support) against Jugoslavia,Greece and Albania. While the Italian have and embarrassing defeat at Fiume ( a great power losing to some newly formed nation. ) the Bulgarians prove to be the Balkans Prussia by spearing quickly from macedonia towards Podgorica and crushing the Small Greek army. The Italian-Bulgarian Navy wins easily. After the Bulgarians split the war in 2 fronts and enlarging the Serbian one( now going from Montenegro to Vidin) the Yugoslavian troops are moved toward the Southern front allowing the Italians to star pushing an winning thanks to number( 1 mln against 300k). By half 1920 war is over. Roma Peace conference:
  1. Italy seizes Slovenia all Dalmatia and Albanian Protectorate( annexation in 1929) and Corfu
  2. Bulgaria seizes all the Macedonian region from greece( including Salonika)
  3. Montenegro Restored with minor gains.
  • Italy goes for a right-wing government( elected) with Balbo as Prime Minister for many years. The new Leader is Charismatic and very able thus the popular Support.New roads and Railroad are built giving work to people and fighting the wall street crisis. The Libyans gain full citizenship and a better a local governor is elected( instead of the harsh graziani),Italian is the local language while the local Religion is consented.The Italian east-Africa colony has new roads and the population forced to convert to Catholicism.With a risky move a small italian Army occupies Vatican city and definitely end the papal Temporal Power, opening the Vatican archives the document with the false creation of the donation of Constantine is found and exposed, the Pope looses all the support and hope to regain territories. Balbo focuses on recover the relations with britain( worsened in the third balkan war) and by 1935 manages to sign the enter in the allies. The airforces are greatly improved( second to britain). the fleet is the second strongest of europe and 4rth in the world( britain, USA,Japan,Italy).
  • Britain as OTL without the iraq oil
  • France was the biggest winner of the war but faced many problems as OTL the nation might stay Democratic but won't ban communism.
  • Germany is the first nation to recover from the great depression, and acts as out OTL but 1-2 year before, with the austrian anschlussh in 1935 and the sudeteland regain after some pressure.
  • The OE is finally A medium-great power in a half federal monarchy and good prosperity, the national autharchy and export demand for chromium(essential for building battleships) and the oil discovery in Iraq helped to almost avoid the recession and in the end the country is only facing the Russian pression on the Caucasian borders.
  • allies( commonwealth + italy)
  • Bulgarian non aggression pact with italy( also marriage of Boris 3 with the italian king daughter), might join allies
  • revanchism from greece/Serbia on Bulgaria-italy and a nazi like government
  • third Reich creates axis, Hungary join( Romania maybe?)

  Also the Spanish civil war will occur as OTL but if ww2 start in the same moment the 2 factions might side with each side( franco with Hitler and democrats-communist with allies, thought it would be strange for a fascist to fight alongside a commie)


  So why did they do it?

  The Ottomans had done their utmost to stay out of the war. They had tried in the run-up to war to use the Germans to fight the British and the French whilst they stayed back and picked up the pieces afterwards, but in that they failed.

  They ended up throwing in their lot with the Germans and the German price for supporting Ottoman Turkey was to get them into the war. The Germans also persuaded the Ottomans to declare a džihadas, or a holy war, against their British and French enemies.


  Did the United States Want to Remain Neutral in WWI?

  The United States wanted to remain neutral during WWI because it was not a signatory to the international agreements that had drawn other nations into the conflict. Disagreements occurred over who started the war.

  The Main Players

  World War I was fought between the Allies and the Central Powers, and was fought on European soil. The Allied Forces initially consisted of Britain, Belgium, France, Serbia and Russia, and eventually totaled 18 nations, including Japan, Italy and the United States. Due to economic woes and food scarcity, as well as the rise of the Bolsheviks, Russia left the conflict two months before the U.S. joined the battle. The Central Powers were made up of the Austro-Hungarian regime, Bulgaria, Germany and the Ottoman Empire.

  American Neutrality

  American citizens largely favored neutrality for a host of reasons. At this time, America was largely made up of European immigrants who were thankful to have left what they regarded as inherent ruling deficiencies across Europe, according to The Telegraph. There were disagreements over who started the war. With nationals from both sides of the conflict now living as one nation, the United States sought to limit any political divisions that could tear the country apart. President Woodrow Wilson was elected largely because of his platform of neutrality, and he is famous for declaring the United States "impartial in thought as well as in action," as stated by Politico.

  Neutrality Hangs by a Thread

  Following a trade blockade by the British against the Germans, the latter resorted to the use of a new weapon. The German U-boat initiated surprise attacks on vessels carrying soldiers and supplies to the Allied countries. The Germans used these weapons to destroy artillery, which resulted in casualties for the Allies. Many of the targeted vessels came from neutral nations (including the United States) that were trading munitions and food supplies to the Allies. By February of 1915, Germany declared war against all ships entering the conflict area, regardless of purpose, as stated by Politico.

  The Sinking of the Lusitania

  American neutrality was pushed to its limits by the attacks on trading ships, especially after the sinking of the passenger ship Lusitania. The ocean liner was carrying 1,959 passengers, including 128 Americans, as it headed from New York to Britain. After stringent protest from the U.S., Germany apologized and promised to limit the scope of its U-boat attacks. However, this did not pan out, as the Germans then sank an Italian ship and four additional U.S. merchant ships. This led President Wilson to request a declaration of war against Germany from Congress. On April 6, 1917, Congress passed the declaration of war, with the House of Representatives voting 373 to 50 and the Senate voting 82 to six in favor, according to History.

  American Values of Freedom and Democracy Are Explored


  Turinys

  Greece had emerged victorious from the 1912–1913 Balkan Wars with her territory almost doubled, but found herself in a difficult international situation. The status of the Greek-occupied eastern Aegean islands was left undetermined and the Ottoman Empire continued to claim them, leading to a naval arms race and mass expulsions of ethnic Greeks from Anatolia. In the north, the Bulgaria, defeated in the Second Balkan War, harbored plans for revenge against Greece and Serbia.

  Greece and Serbia were bound by a treaty of alliance, signed on 1 June 1913, which promised reciprocal military assistance in case of an attack by a third party, referring to Bulgaria. [1] However, in the spring and summer of 1914, Greece found itself in a confrontation with the Ottoman Empire over the status of the eastern Aegean islands, coupled with a naval race between the two countries and persecutions of the Greeks in Asia Minor. On 11 June, the Greek government issued an official protest to the Porte, threatening a breach of relations and even war if the persecutions were not stopped. On the next day, Greece requested the assistance of Serbia should matters come to a head, but on 16 June, the Serbian government replied that due to the country's exhaustion after the Balkan Wars, and the hostile stance of Albania and Bulgaria, Serbia could not committed to Greece's aid and recommended that war be avoided. [2] On 19 June 1914, the Army Staff Service, under Lt. Colonel Ioannis Metaxas, presented a study it had prepared on possible military options against Turkey. This found that the only truly decisive manoeuvre, a landing of the entire Hellenic Army in Asia Minor, was impossible due to the hostility of Bulgaria. Instead, Metaxas proposed the sudden occupation of the Gallipoli Peninsula without a prior declaration of war, along with the clearing of the Dardanelles and the occupation of Constantinople so as to force the Ottomans to negotiate. [3] However, on the previous day, the Ottoman government had suggested joint talks, and the tension eased enough for Greek Prime Minister Eleftherios Venizelos and the Ottoman Grand Vizier, Said Halim Pasha, to meet in Brussels in July. [4]

  In the event, the anticipated conflict would emerge from a different quarter altogether, namely, the Assassination of Archduke Franz Ferdinand on 28 June led to Austria-Hungary's declaration of war on Serbia and the outbreak of the First World War a month later on 28 July 1914. [5]

  Political considerations: Venizelos and King Constantine Edit

  Faced with the prospect of an initially localized Austro-Serbian war, the Greek leadership was unanimous that the country would remain neutral despite the mutual assistance terms of the alliance with Serbia. Greece was prepared to enter the conflict only in the event of a Bulgarian intervention, in which case the entire balance of power in the Balkans would be jeopardized. [6] Furthermore, as it quickly became evident that the conflict would not remain localized but expand to a general European war, any previous considerations by the Balkan countries were upended. This was notably the case for Greece and Romania: both had a stake in maintaining the favourable status quo in the Balkans, but their interests diverged. Thus, once Romania declared its neutrality and refused to undertake any commitments in the event of a Bulgarian attack on Serbia, Greece could not count on Romanian assistance against Bulgaria or the Ottomans, and was, in the view of Venizelos, effectively left diplomatically isolated in the region. [7]

  Furthermore, the Greek political leadership was divided in its views on the likely outcome of the war, and hence on the most appropriate Greek policy regarding the combatant coalitions. Prime Minister Venizelos believed that even if Germany and her allies in the Central Powers prevailed in Central Europe, Britain, with her naval might, would prevail at least in the Near East where Greece's interests lay. Venizelos also considered that Greece's two main rivals, Bulgaria and the Ottoman Empire, were likely to join the Central Powers since their interests aligned with those of Germany. The conflict with the Ottomans over the islands of the eastern Aegean, or the pogroms against the Greeks in the Ottoman Empire in particular, were fresh in his mind. Moreover, as the Ottomans were clearly drifting towards the German camp, the opportunity of joint action with the Allied Powers against them should not be missed. While for the moment Venizelos was prepared to remain neutral as the best course of action, his ultimate aim was to enter the war on the side of the Allied Powers should Bulgaria attack Serbia or should the Allies make proposals that would satisfy Greek claims. [8]

  King Constantine I on the other hand, backed by Foreign Minister Georgios Streit and the General Staff, were convinced of Germany's eventual triumph and furthermore sympathized with the German militarist political system. As Greece was highly vulnerable to the Allied navies and thus unable to openly side with the Central Powers, Constantine and his supporters argued for firm and "permanent" neutrality. [9] The thinking of Streit, the King's main political advisor on the subject, was influenced by his fear of pan-Slavism (in the first instance Bulgaria, but ultimately represented by Russia) against which Germany supposedly fought, as well as by his belief that the traditional European balance of power would not be upset by the war, leaving little room for territorial gains by Greece in the event of her participation in the conflict. In particular, and in contrast to Venizelos, Streit believed that even if they won, the Allies would respect the territorial integrity of both Austria–Hungary and the Ottoman Empire. [10]

  In addition, the King and his military advisors regarded the German army as invincible, [10] while their differences with Venizelos exposed far deeper ideological divergences in Greek society as well: Venizelos represented the middle-class, liberal parliamentary democracy that had emerged after 1909, whereas the King and his supporters represented the traditional elites. Constantine was profoundly impressed by German militarism, Streit was a major proponent of royalist and conservative ideas, while the highly influential Chief of the General Staff Metaxas—who as dictator of Greece in 1936–1941 presided over a Fascist-leaning authoritarian regime—was already toying with proto-Fascist ideas. [11]

  This disagreement became evident as early as 6 August, when Streit clashed with Venizelos and submitted his resignation. Venizelos refused to accept it so as to avoid a political crisis, while the King also urged Streit to retract it, for fear that his replacement would allow Venizelos to push the government even further towards a pro-Allied course. [9] Thus, when on 25 July the Serbian government requested Greece's aid under the terms of their alliance, Venizelos replied on 2 August that Greece would remain a friendly neutral. The Greek prime minister argued that an important clause in the alliance agreement was rendered impossible: Serbia had undertaken to provide 150,000 troops in the area of Gevgelija to guard against a Bulgarian attack. Furthermore, if Greece sent her army to fight the Austrians along the Danube, this would only incite a Bulgarian attack against both countries, which possessed insufficient forces to oppose it. [12] On the other hand, Venizelos and King Constantine were in agreement when they rejected a German demand on 27 July to join the Central Powers. [13]

  Early negotiations between Greece and the Allies Edit

  Already on 7 August, Venizelos sounded out the Allies by submitting a proposal for a Balkan block against Austria–Hungary, with wide-ranging territorial concessions and swaps between the Balkan states. The plan led nowhere, primarily due to Russian involvement in the affairs of Bulgaria and Serbia, but it did signal that Venizelos was ready to abandon the territorial status quo as long as Greek interests were safeguarded. [9] On 14 August 1914, Venizelos submitted a request to Britain, France, and Russia on their stance towards Greece, should the latter aid Serbia against Bulgaria and Turkey. This was followed on 18 August by a formal offer of alliance. Venizelos' diplomatic initiative ran contrary to the Allies' intentions at the time, which were focused on enticing Bulgaria to join their cause, even offering her territorial concessions at the expense of Serbia, Romania, and Greece. For his part, Venizelos sought to counter such Allied designs by threatening the Allied governments with resignation, an eventuality which opened up the prospect of a pro-German government in Athens. Russia, which pressed for more concessions to Bulgaria, considered her geopolitical interests best served if Greece remained neutral. In addition, a Greek entry into the war on the Allied side might also precipitate the entry of the Ottomans on the side of the Central Powers, a prospect of particular concern to the British, who feared an adverse impact on the millions of Muslim colonial subjects of the British Empire should the Ottoman caliph declare war on Britain. As a result, only Britain replied to Venizelos' offer of alliance, to the effect that as long as the Ottomans remained neutral, Greece should do the same, whereas if Turkey entered the war, Greece would be welcome as an ally. [14] [15]

  These initiatives deepened the rift between Venizelos and the camp around the King. Venizelos confidently anticipated a Bulgarian attack on Serbia either as a member of the Central Powers or independently since that would be contrary to Greek interests, Greece's entry into the war on the Allies' side was a matter of time. For the King and his advisors, however, any action hostile to Germany was to be avoided, and that included opposing any Bulgarian attack on Serbia, if that was done in alliance with Germany. [16] King Constantine and Streit considered ousting the Prime Minister, but hesitated doing so given Venizelos' considerable parliamentary majority instead, on 18 August, the same day that Venizelos submitted his proposals to the Allies, Streit resigned. [16]

  In early September, the ongoing negotiations between Greece and the Ottoman Empire were stopped, as the Ottomans drifted further towards entry into the war, despite Berlin's urging them to refrain from actions that might drive Greece into the Allied camp. [16] At the same time, Britain suggested staff talks on a possible joint attack on Turkey in the Dardanelles. The suggestion was quickly dropped, because the Allies continued insisting on concessions to Bulgaria, but precipitated a major crisis between Venizelos and the King, like the latter, against Venizelos' recommendations, refused to agree to participate in an Allied attack on the Ottomans unless Turkey attacked first. On 7 September, Venizelos submitted his resignation, along with a memorandum outlining his geopolitical considerations bowing to his Prime Minister's popularity and parliamentary support, the King rejected the resignation. [10]

  On 2 December, Serbia repeated its request for Greek assistance, which was supported by the Allied governments. Venizelos asked Metaxas for the Army Staff Service's evaluation of the situation. The opinion of the latter was that without a simultaneous entry of Romania into the war on the side of the Allies, Greece's position was too risky. Following the firm refusal of Romania to be drawn into the conflict at this time, the proposal was scuttled. [17]

  On 24 January 1915, the British offered Greece "significant territorial concessions in Asia Minor" if it would enter the war in support of Serbia, and in exchange for satisfying some of the Bulgarian territorial demands in Macedonia (Kavala, Drama, and Chrysoupolis) in exchange for Bulgarian entry into the war on the Allies' side. [18] Venizelos argued in favour of the proposal, but again the opinion of Metaxas was negative, for much the same reasons: according to Metaxas, the Austrians were likely to defeat the Serbian army before a Greek mobilization could be completed, and Bulgaria was likely to flank any Greek forces fighting against the Austrians, while a Romanian intervention would not be decisive. Metaxas judged that even if Bulgaria joined the Allies, it still would not suffice to shift the balance in Central Europe in the Allies' favour. He therefore recommended the presence of four Allied army corps in Macedonia as the minimum necessary force for any substantial aid to the Greeks and Serbs. Furthermore, he noted that a Greek entry into the war would once again expose the Greeks of Asia Minor to Turkish reprisals. [19] Venizelos rejected this report and recommended entry into the war in a memorandum to the King, provided that Bulgaria and Romania also joined the Allies. The situation changed almost immediately when a large German loan to Bulgaria, and the conclusion of a Bulgarian-Ottoman agreement for the shipment of war material through Bulgaria, became known. On 15 February, the Allies reiterated their request and even offered to send Anglo-French troops to Thessaloniki. However, the Greek government again refused, its final decision again hinging on the stance of Romania, which again decided to remain neutral. [20]

  The Gallipoli Campaign and the first resignation of Venizelos Edit

  However, in February, the Allied attack on Gallipoli began, with naval bombardments of the Ottoman forts there. [21] Venizelos decided to offer an army corps and the entire Greek fleet to assist the Allies, making an official offer on 1 March, despite the King's reservations. This caused Metaxas to resign on the next day, while meetings of the Crown Council (the King, Venizelos, and the living former prime ministers) on 3 and 5 March proved indecisive. King Constantine decided to keep the country neutral, whereupon Venizelos submitted his resignation on 6 March 1915. [22] This time it was accepted, and he was replaced by Dimitrios Gounaris, who formed his government on 10 March. [23] On 12 March, the new government suggested to the Allies its willingness to join them, under certain conditions. The Allies, however, expected a victory of Venizelos in the forthcoming elections and were in no hurry to commit themselves. Thus on 12 April, they replied to Gounaris' proposal, offering territorial compensation in vague terms the Aydin Vilayet—anything more concrete was impossible since at the same time the Allies were negotiating with Italy on her own demands in the same area—while making no mention of Greece's territorial integrity vis-a-vis Bulgaria, as Venizelos had already proven himself willing to countenance the cession of Kavala to Bulgaria. [24]

  The Liberal Party won the 12 June elections, and Venizelos again formed a government on 30 August, with the firm intention of bringing Greece into the war on the side of the Allies. [25] In the meantime, on 3 August, the British formally requested, on behalf of the Allies, the cession of Kavala to Bulgaria this was rejected on 12 August, before Venizelos took office. [25]

  Bulgaria and Greece mobilize Allied landing at Thessaloniki Edit

  On 6 September, Bulgaria signed a treaty of alliance with Germany, and a few days later mobilized against Serbia. Venizelos ordered a Greek counter-mobilization on 23 September. [26] While 24 classes of men were called to arms, the mobilization proceeded with numerous difficulties and delays, as infrastructure or even military registers were lacking in the areas recently acquired during the Balkan Wars. Five army corps and 15 infantry divisions were eventually mobilized, but there were insufficient officers to man all the units, reservists tarried in presenting themselves to the recruiting stations, and there was a general lack of means of transport to bring them to their units. In the end, only the III, IV, and V Corps were assembled in Macedonia, while the divisions of I and II Corps largely remained behind in "Old Greece". Likewise, III Corps' 11th Infantry Division remained in Thessaloniki, rather than proceeding to the staging areas along the border. [27]

  As the likelihood of a Bulgarian entry into the war on the side of the Central Powers loomed larger, the Serbs requested Greek assistance in virtue of the terms of the treaty of alliance. Again, however, the issue of Serbian assistance against Bulgaria around Gevgelija was raised: even after mobilization, Greece could muster only 160,000 men against 300,000 Bulgarians. As the Serbs were too hard-pressed to divert any troops to assist Greece, on 22 September Venizelos asked the Anglo-French to assume that role. [28] The Allies gave a favourable reply on 24 September, but they did not have the 150,000 men required as a result, the King, the Army Staff Service, and large part of the opposition preferred to remain neutral until the Allies could guarantee effective support. Venizelos, however, asked the French ambassador to send Allied troops to Thessaloniki as quickly as possible, but to give a warning of 24 hours to the Greek government Greece would lodge a formal complaint at the violation of its neutrality, but then accept the fait accompli. As a result, the French 156th Division and the British 10th Division were ordered to embark from Gallipoli for Thessaloniki. [29]

  However, the Allies failed to inform Athens, leading to a tense stand-off. When the Allied warships arrived in the Thermaic Gulf on the morning of 30 September, the local Greek commander, the head of III Corps, Lt. General Konstantinos Moschopoulos, unaware of the diplomatic manoeuvres, refused them entry pending instructions from Athens. Venizelos was outraged that the Allies had not informed him as agreed, and refused to allow their disembarkation. After a tense day, the Allies agreed to halt their approach until the Allied diplomats could arrange matters with Venizelos in Athens. Finally, during the night of 1–2 October, Venizelos gave the green light for the disembarkation, which began on the same morning. The Allies issued a communique justifying their landing as a necessary measure to secure their lines of communication with Serbia, to which the Greek government replied with a protest but no further actions. [30]

  Dismissal of Venizelos the Zaimis government and the collapse of Serbia Edit

  Following this event, Venizelos presented to Parliament his case for participation in the war, securing 152 votes in favour to 102 against on 5 October. On the next day, however, King Constantine dismissed Venizelos and called upon Alexandros Zaimis to form a government. [31] Zaimis was favourably disposed to the Allies, but the military situation was worse than a few months before: the Serbs were stretched to breaking point against the Austro-Germans, Romania remained staunchly neutral, Bulgaria was on the verge of entering the war on the side of the Central Powers, and the Allies had few reserves to provide any practical aid to Greece. When the Serbian staff colonel Milan Milovanović visited Athens to elicit the new government's intentions, Metaxas informed him that if Greece sent two army corps to Serbia, eastern Macedonia would be left defenceless, so that the line of communication of both the Serbs and the Greek forces would be cut off by the Bulgarians. Metaxas proposed instead a joint offensive against Bulgaria, with the Greeks attacking along the Nestos and Strymon valleys, the Allies from the Vardar valley, and the Serbs joining in. Milovanović informed Metaxas that the pressure on the Serbian Army left them unable to spare forces for any such operation. [32] On 10 October, the Zaimis government officially informed Serbia that it could not come to her aid. Even an offer of Cyprus by the British on 16 October was not enough to alter the new government's stance. [33]

  Indeed, on 7 October the Austro-German forces under August von Mackensen began their decisive offensive against Serbia, followed by a Bulgarian attack on 14 October, without prior declaration of war. The Bulgarian attack cut off the Serbian retreat south to Greece, forcing the Serbian army to retreat via Albania. [34] The French commander-designate in Thessaloniki, Maurice Sarrail, favoured a large-scale Allied operation in Macedonia against Bulgaria, but available forces were few the British especially were loath to evacuate Gallipoli, while the French commander-in-chief, Joseph Joffre, was reluctant to divert forces from the Western Front. In the end, it was agreed to send 150,000 troops to the "Salonika Front", approximately half each French—the "Armée d'Orient" under Sarrail, with the 156th, 57th [fr] , and 122nd divisions—and British—the "British Salonika Force" under Bryan Mahon, with 10th Division, XII Corps and XVI Corps. [35]

  On 22 October, the Bulgarians captured Skopje, thus cutting off the Serbs from the Allied forces assembling in Thessaloniki. In an attempt to link up with the retreating Serbs, Sarrail launched an attack against Skopje on 3–13 November, but the French government ordered him to stop his advance. A Serbian attack on the 20th was fought off by the Bulgarians, and any hope of the Serbs linking up with Sarrail's forces evaporated. [36] As a result, though under constant pursuit, the remnants of the Serbian army retreated into Albania, aiming to reach the shores of the Adriatic, while Sarrail ordered his own forces to withdraw south towards Thessaloniki, re-crossing the Greek frontier on 13 December 1915. [37] As the Bulgarians followed closely behind the Allies and attacked them during their retreat, there was concern that they would simply continue on past the border. Lt. General Moschopoulos' requests for instructions to Athens went unanswered, but on his own initiative he deployed the 3/40 Evzone Regiment to cover the border with at least a token force. In the event, the Central Powers halted before the Greek border, for the time being. Although the Austrian commander Franz Conrad von Hötzendorf pressed to complete the victory in Serbia by clearing Albania and evicting the Allies from Thessaloniki, and forcing Greece and Romania to enter the war on the side of the Central Powers, the German high command, under Erich von Falkenhayn, was eager to end operations so as to focus on his plan to win the war by bleeding the French army dry at the Battle of Verdun. [38]


  Conclusion: The Question of Peace ↑

  From start to finish, the Ottoman government’s working assumption was that even in the event of victory, peace would be negotiated, not dictated, and that Britain, Russia, and France would survive as Great Powers. Hence its concern to ensure that its alliance with Germany and Austria-Hungary should outlast the war. Hence, too, its concern to induce Germany and Austria-Hungary to endorse its abrogation of the capitulations and other restrictive treaties in advance of any peace conference, and to obtain assurances that its allies would entertain no peace proposals which might compromise the Ottoman Empire’s sovereign independence and territorial integrity. This was a concern much reinforced by the substantial losses of territory Ottoman forces suffered in Anatolia and the Fertile Crescent during the campaigns of 1916 and 1917. [11] For their part, Germany and Austria-Hungary were periodically disturbed by rumours that the Ottoman government might seek a separate peace with the Entente these fears were exaggerated. Admittedly, in 1917 and 1918 the British did put out feelers to the Ottoman Empire, just as they put out feelers to Austria-Hungary and Bulgaria. It seems doubtful that the Ottoman leadership took these contacts seriously, not least because the terms the British were prepared to offer, demanding the effective surrender of Arabia, the Fertile Crescent and “Armenia”, were such that only a defeated power could have contemplated. The contacts never reached the stage of negotiation and eventually petered out. [12] The Ottoman government held to its view that the war would be won or lost in Europe and stood by its allies until Bulgaria’s defection forced it to conclude an armistice, shortly before Austria-Hungary dissolved and Germany itself sought an end to hostilities.


  Feroze Yasamee, University of Manchester


  Were people vying to become slaves in the Ottoman Empire?

  The institution of slavery has a long and dark history, dating back to some of the earliest records of civilization. A slave was usually on the bottom-most rung of society, leading a dismal life of powerless servitude. Yet, at one point in history, a certain kind of slave enjoyed privilege and power surpassing most other members of his society. How could such a bizarre situation develop?

  It traces back to the 14th century, when the Ottoman ruler Orhan took advantage of a loophole in the Muslim law of ghanimat. The law allowed the sultan to take one-fifth of the booty his soldiers collected in battle. While booty usually meant material things, the sultan considered human captives part of the spoils. The sultan made an elite corps of slave-soldiers out of these captives they'd later become known as the Janissaries.

  By the time Orhan's son Murad I came into power, the empire wasn't raking in the booty. So Murad looked for another way to beef up his troops. He devised a brilliant and diabolical plan to breed and train children to become slaves. From a young age, he'd instill in them an undying loyalty to the sultan. But Murad didn't want to recruit ordinary Muslim children for his slave army -- he believed that Muslim children would remain loyal to their own families and seek favors for them later.

  Instead, Murad sought to kidnap Christian children from previously conquered territories to be trained for the Janissary Corps. After conversion to Islam and strict military training, these children would become loyal slave-soldiers. The sultan reasoned that these converted children would grow to despise their Christian families and remain faithful to the sultan [source: Halil].

  This system of kidnapping children, known as devsirme, lasted more than three centuries and proved incredibly successful for the Ottoman Empire. The sultans selected only the children who met strict criteria, and eventually, some parents actually sought to get their children accepted into the corps.

  Whenever the sultan wanted to boost his Janissary troops, he'd go into one of his territories, such as Greece, Austria, Albania or Serbia, to take young boys between the ages of 8 and 18 from Christian families [source: Volkan]. But not just any boy would do. The sultan's officials conducted comprehensive examinations of the children and looked for those who fit a certain list of criteria.

  When authorities arrived in a village, fathers brought out their sons for inspection. To qualify, a boy had to be strong, but untrained. His attitude was important, too -- he couldn't act spoiled. No orphans or only sons were accepted, and neither were boys who spoke any Turkish. Even if a boy satisfied all these prerequisites, he wasn't in unless he was handsome [source: Halil]. Once a boy was chosen, he was transported to Istanbul for training.

  Boys would usually undergo three to seven years of training in Istanbul. First and foremost, they were circumcised and converted to Islam. They were taught Turkish, and depending on how well they did in their training and education, they could be put on different tracks. The trainees who excelled were eventually enlisted to serve at the sultan's palace as members of the standing army. These soldiers received extensive education in math, theology, law, horsemanship and military strategy. The others were assigned to serve government officials or toil in the fields, while assimilating into Muslim society. No matter their post, they remained the sultan's slaves and could be recruited back to the palace at any time [source: Halil].

  In general, these slave-soldiers adhered to a strict code of conduct, in which obedience and manners were paramount and any violation resulted in harsh punishment. In addition, they were expected to lead a celibate life, never marrying (at least until the 16th century, when some were allowed to take wives).

  The total number of young Christians kidnapped under the devsirme system isn't known for sure. Modest estimates peg the number in the hundreds of thousands. But some think as many as 5 million boys were stolen from Christian families and raised to become slaves of the sultan [source: Halil].

  Despite being enslaved, a young boy could look forward to remarkable prospects in his life as a Janissary.

  Strict Muslims criticized the devsirme system because a ruler wasn't allowed to enslave his own Christians subjects. Supporters of the system argued that the sultan could take the children because they were descendants of conquered peoples who could be enslaved, according to the religious law. Another argument in favor of the system was that the sultan saved children's souls by converting them to Islam [source: Nicolle]

  The Appeal of a Janissary Career

  The practice of tearing children away from their families and cultures strikes us today as an outrageous violation of human rights. And the idea that anyone would desire a position as a slave seems completely contrary to common sense. To better understand why a loving parent would desire this life for his or her child, it'll help to grasp the idea of "slave" as it was perceived in the Ottoman Empire.

  Janissaries were considered kuls, which technically means "slaves," but was understood to signify servants or even officers [source: Ménage]. At the time, the title was even more distinguished than that of a subject [source: Nicolle].

  A career as a Janissary had remarkable upward mobility. We mentioned on the last page how some Janissaries received an elite education, and this advantage often prepared them for powerful and prosperous positions. For instance, an outstanding candidate immediately out of training could be assigned as a personal attendant of the sultan. After a few years at this post, he could branch out of the palace into an administrative role. But even those who didn't excel in training early on could still prove their worth and rise in the ranks. Janissaries often held high administrative positions, such as provincial governorships. There were instances, such as the case of Mehmed Pasa Sokollu, of a Janissary reaching the position of grand vizier (chief minister).

  When parents saw where a career as a Janissary could lead, some thought sacrificing their children to the sultan would provide them with a better life than they could offer. Muslim parents even tried to convince authorities to consider their children for inclusion in the Janissary corps. And some Christians attempted to bribe officials to accept their sons [source: Sugar]. In fact, one of the reasons the devsirme system of recruitment came to an end in the 16th century was because there were so many applicants who desired to become a part of the Janissary troops.

  Despite their technical slave status and significant power, the Janissaries often revolted throughout history. They usually sought reforms or a greater say in who would become sultan. Finally, in 1826, in an event known as the Auspicious Incident, the Janissaries revolted for the last time. The sultan Mahmud II dissolved the elite corps and turned cannons on the rebels, killing most of them.

  To flaunt their distinguished roles, Janissaries often sported lavish uniforms. The sultan personally gave each Janissary an embroidered cloak, and the various regiments had their own uniform colors. They also strutted around in spectacular hats, with officers getting the biggest, grandest caps complete with long plumes.


  Žiūrėti video įrašą: Краткая история ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ (Sausis 2022).