Tautos ir tautos

Romėnai - romėniški skaitmenys

Romėnai - romėniški skaitmenys

Romėnų skaičių sistemą sudarė tik septynios raidės.

Šiandien vis dar naudojame romėniškus skaitmenis, jie dažniausiai matomi ant laikrodžių ar laikrodžių veidų.

Žemiau esančioje lentelėje parodyta, kaip raidės derinamos, kad būtų sudaryti skaičiai.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

L

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

LI

LII

LIII

LIV

LV

LVI

LVII

LVIII

LIX

LX

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

LXI

LXII

LXIII

LXIV

LXV

LXVI

LXVII

LXVIII

LXIX

LXX

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

LXXI

LXXII

LXXIII

LXXIV

LXXV

LXXVI

LXXVII

LXXVIII

LXXIX

LXXX

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

LXXXI

LXXXII

LXXXIII

LXXXIV

LXXXV

LXXXVI

LXXXVII

LXXXVIII

LXXXIX

XC

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

XCI

XCII

XCIII

XCIV

XCV

XCVI

XCVII

XCVIII

XCIX

C

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

CC

CCC

Kompaktinis diskas

D

DC

DCC

DCCC

CM

M

* „Shepard Gate Clock“ vaizdas Joaquimas Alvesas Gasparas.

Žiūrėti video įrašą: The Saturday Sabbath Story (Gegužė 2020).