Karai

Kokia buvo Tonkino įlankos raiška?

Kokia buvo Tonkino įlankos raiška?

Tonkino įlankos rezoliucija kilo dėl dviejų JAV naikintojų išpuolio 1964 m. Rugpjūčio mėn., Tačiau tai baigėsi JAV įsitraukimo į Vietnamo karą eskalavimo momentu. Prezidentas Johnsonas paprašė Kongreso leidimo padidinti JAV kariuomenės buvimą IndoChinoje, o 1964 m. Rugpjūčio 7 d. Kongresas priėmė Tonkino įlankos rezoliuciją.

Kuo svarbi buvo Tonkino įlankos rezoliucija?

Tonkino įlankos rezoliucija įgaliojo prezidentą Johnsoną ne tik siųsti karines pajėgas į Tonkino įlanką, bet ir suteikė jam laisvę viešpatauti imtis visų, jo manymu, būtinų priemonių, siekiant pabandyti skatinti tarptautinį saugumą ir taiką Pietryčių Azijoje. Rezoliucija taip pat suteikė teisinį pagrindą tiek Johnsonui, tiek Nixonui patraukti baudžiamojon atsakomybėn Vietnamo karą. Dėl visuomenės pasipriešinimo Vietnamo karui 1971 m. Sausio mėn. Kongresas panaikino Tonkino įlankos rezoliuciją.